ตำบล กะไหล อำเภอ ตะกั่วทุ่ง  จังหวัด พังงา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายธำรง เกียรติกอบสกุล
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
 ตำบล กะไหล
 อำเภอ ตะกั่วทุ่ง
 จังหวัด พังงา
 รหัสไปรษณีย์
 เบอร์โทร 076-444151, 076-444052
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายธำรง เกียรติกอบสกุล
   
 
 

Visitor Number
5622023
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]