ตำบล เหล อำเภอ กะปง  จังหวัด พังงา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมชาย ทิพย์พิมล
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหล อ.กะปง จ.พังงา
 ตำบล เหล
 อำเภอ กะปง
 จังหวัด พังงา
 รหัสไปรษณีย์ 82170
 เบอร์โทร 01-8923433
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายสมชาย ทิพย์พิมล
   
 
 

Visitor Number
5622019
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]