ตำบล เทศบาลตำบลกองดิน อำเภอ แกลง  จังหวัด ระยอง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประวิทย์ บุญเรือง
 ชื่อปลัด อปท. นายสีนิล เฉยมีศักดิ์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน
8888 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลกองดิน
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 22160
 ตำบล เทศบาลตำบลกองดิน
 อำเภอ แกลง
 จังหวัด ระยอง
 รหัสไปรษณีย์ 22160
 เบอร์โทร 038-806259 ต่อ 102 กองสาธารณสุขฯ
 เบอร์แฟกซ์ 038-670968 ต่อ 102
 ชื่อผู้รายงาน พ.จ.ท.เทพชัย ยมจินดา
   
 
 

Visitor Number
5622008
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]