ตำบล หาดส้มแป้น อำเภอ เมือง  จังหวัด ระนอง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพนัส เเต้พานิช
 ชื่อปลัด อปท. นางสารีย์ ครุอำโพธิ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง
 ตำบล หาดส้มแป้น
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด ระนอง
 รหัสไปรษณีย์ 85000
 เบอร์โทร 077-862509
 เบอร์แฟกซ์ 077-862509
 ชื่อผู้รายงาน นายสมพร กาญจนะ ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
 

Visitor Number
5621992
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]