ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้าง  จังหวัด สุพรรณบุรี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางกิมหลั่น อ่ำทอง
 ชื่อปลัด อปท. นายนพดล พลอยโพธิ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง หมู่ที่ 12 บ้านป่าสัก ตำบลหนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
 ตำบล หนองมะค่าโมง
 อำเภอ ด่านช้าง
 จังหวัด สุพรรณบุรี
 รหัสไปรษณีย์ 72180
 เบอร์โทร 035 969 903
 เบอร์แฟกซ์ 035 969 904
 ชื่อผู้รายงาน นางกิมหลั่น อ่ำทอง
   
 
 

Visitor Number
5621975
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]