ตำบล ไพล อำเภอ ปราสาท  จังหวัด สุรินทร์

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายนิเชต ดนเสมอ
 ชื่อปลัด อปท. ส.ต.ท.ตระกูล พึ่งตน
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไพล หมู่ที่ 1 ตำบลไพล อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 ตำบล ไพล
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 รหัสไปรษณีย์ 32140
 เบอร์โทร 044-069715
 เบอร์แฟกซ์ 044-069715
 ชื่อผู้รายงาน นายประชุม แนบทางดี
   
 
 

Visitor Number
5621955
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]