ตำบล เทศบาลำตำบลแม่ทะ อำเภอ แม่ทะ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. จ.ส.ต.ชาติชาย สาคร
 ชื่อปลัด อปท. นายบุญฤทธิ์ บุญทาหมั้น
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ทะ 110/10 หมู่ที 10 ตำบลแม่ทะ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
 ตำบล เทศบาลำตำบลแม่ทะ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52150
 เบอร์โทร 054-331626
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายปกฤช สานอินทร์จักร
   
 
 

Visitor Number
5289951
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]