ตำบล ประทัดบุ อำเภอ ปราสาท  จังหวัด สุรินทร์

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพันธ์เทพ ฐานุพงศ์ชรัช
 ชื่อปลัด อปท. นายพุดธานุ บุญประสิทธิ์ (รักษาราชการแทนปลัดฯ)
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลประทัดบุ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์
 ตำบล ประทัดบุ
 อำเภอ ปราสาท
 จังหวัด สุรินทร์
 รหัสไปรษณีย์ 32140
 เบอร์โทร 044-069718
 เบอร์แฟกซ์ 044-069718
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวบัณฑิตา หาญสุด
   
 
 

Visitor Number
5621997
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]