ตำบล นาแขม อำเภอ เมือง  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายไพรยนต์ ทองภา (รองนายกฯ)
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแขม ถนนเลย - เชียงคาน อ.เมือง จ.เลย
 ตำบล นาแขม
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42000
 เบอร์โทร 042-854186
 เบอร์แฟกซ์ 042-854186
 ชื่อผู้รายงาน นายไพรยนต์ ทองภา
   
 
 

Visitor Number
5621961
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]