ตำบล ผาน้อย อำเภอ วังสะพุง  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมยุทธ สวัสดี
 ชื่อปลัด อปท. ดร.กรนิภา แสงเพ็ง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
 ตำบล ผาน้อย
 อำเภอ วังสะพุง
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42130
 เบอร์โทร 042-076544
 เบอร์แฟกซ์ 042-076544
 ชื่อผู้รายงาน นายสมยุทธ สวัสดี
   
 
 

Visitor Number
5622143
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]