ตำบล หาดทรายขาว อำเภอ เชียงคาน  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชูชาติ เปาวะนา
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีประเสริฐ
 ที่อยู่ อปท. 42 หมู่ 2 ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
 ตำบล หาดทรายขาว
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42110
 เบอร์โทร 042-070823
 เบอร์แฟกซ์ 042-070823
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวจันทร์เพ็ญ ศรีประเสริฐ
   
 
 

Visitor Number
5622130
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]