ตำบล จอมศรี อำเภอ เชียงคาน  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายซอม สุพร(รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 ชื่อปลัด อปท. นายอดิศักดิ์ คำภา (หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมศรี
บ้านแสนสำราญ หมู่ที่ 4 ถนนเลย-เชียงคาน
 ตำบล จอมศรี
 อำเภอ เชียงคาน
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42110
 เบอร์โทร 042-821445
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางจริญญา นิสีดา
   
 
 

Visitor Number
5622117
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]