ตำบล ปากชม อำเภอ ปากชม  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกบวน มีที
 ชื่อปลัด อปท. นายสุชาติ ลีกระจ่าง (ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทนฯ)
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลปากชม เลขที่ 526 ม.1 ถนนปากชม-บ้านธาตุ อ.ปากชม จ.เลย
 ตำบล ปากชม
 อำเภอ ปากชม
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42150
 เบอร์โทร 042-881163
 เบอร์แฟกซ์ 042-881163
 ชื่อผู้รายงาน นายกบวน มีที
   
 
 

Visitor Number
5622088
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]