ตำบล หัวเสือ อำเภอ แม่ทะ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุรินทร์ วงศ์เก๋
 ชื่อปลัด อปท. นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ ม.4
 ตำบล หัวเสือ
 อำเภอ แม่ทะ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52150
 เบอร์โทร 054-019711
 เบอร์แฟกซ์ 054-019711
 ชื่อผู้รายงาน นายอำนาจ คำภิระปาวงศ์
   
 
 

Visitor Number
5622064
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]