ตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอ เอราวัณ  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเฉลิม โยธามาศ
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลเอราวัณตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จ.เลย
 ตำบล เทศบาลตำบลเอราวัณ
 อำเภอ เอราวัณ
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42220
 เบอร์โทร 042-810953
 เบอร์แฟกซ์ 042-810954
 ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิม โยธามาศ
   
 
 

Visitor Number
5622057
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]