ตำบล ผานกเค้า อำเภอ ภูกระดึง  จังหวัด เลย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวีระศักดิ์ วิริยะผล
 ชื่อปลัด อปท. นายจำรัส วรชินา
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย
 ตำบล ผานกเค้า
 อำเภอ ภูกระดึง
 จังหวัด เลย
 รหัสไปรษณีย์ 42180
 เบอร์โทร 08-6459-1462
 เบอร์แฟกซ์ 08-6459-1462
 ชื่อผู้รายงาน นายจำรัส วรชินา
   
 
 

Visitor Number
5622042
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]