ตำบล นาทราย อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวปวินนา สุยะวงศ์
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวปวินนา สุยะวงศ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย 186 หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล นาทราย
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 0-5309-2879
 เบอร์แฟกซ์ 0-5309-2879
 ชื่อผู้รายงาน นายอาชัญ นาทรายกานต์
   
 
 

Visitor Number
5622021
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]