ตำบล แม่ลาน อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกุศล ยะทา
 ชื่อปลัด อปท. นายดนัย ศรีวงศ์
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน 12/1 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล แม่ลาน
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 081-4736884
 เบอร์แฟกซ์ 081-4736884
 ชื่อผู้รายงาน นายจำรัส ศรีวิชัย
   
 
 

Visitor Number
5622013
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]