ตำบล เทศบาลตำบลศรีวิชัย อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวิเชียร วิชาเถิน
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวพริ้มพราะ วรรณภิละ รก.ปลัดเทศบาล
 ที่อยู่ อปท. เทศบาลตำบลศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล เทศบาลตำบลศรีวิชัย
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 053-008231
 เบอร์แฟกซ์ 053-008122
 ชื่อผู้รายงาน นายวสันต์ ทะกาวิน รก.ผู้อำนวยการกองช่าง
   
 
 

Visitor Number
5622004
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]