ตำบล ป่าไผ่ อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมเดช ขัดผาบ
 ชื่อปลัด อปท. นางพิชญ์นาฏ เมืองใจ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไผ่ เลขที่ 9 หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล ป่าไผ่
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 053-096-253
 เบอร์แฟกซ์ 053-536-062
 ชื่อผู้รายงาน นายเล็ก มูลอ้าย
   
 
 

Visitor Number
5622001
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]