ตำบล ดงดำ อำเภอ ลี้  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสัญชัย หลวงใน
 ชื่อปลัด อปท. นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลดงดำ 210 หมู่ที่ 3 ตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน
 ตำบล ดงดำ
 อำเภอ ลี้
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51110
 เบอร์โทร 053 096 075
 เบอร์แฟกซ์ 053 096 076
 ชื่อผู้รายงาน นายสมยอด พัฒนสมสิทธิ์
   
 
 

Visitor Number
5621965
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]