ตำบล ป่าพลู อำเภอ บ้านโฮ่ง  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายมีแก้ว นุผาเลา
 ชื่อปลัด อปท. นายพันธ์ทวี ปานแก้ว
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน
 ตำบล ป่าพลู
 อำเภอ บ้านโฮ่ง
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51130
 เบอร์โทร 01-5958024, 053-567053
 เบอร์แฟกซ์ 053-567053
 ชื่อผู้รายงาน นายพันธ์ทวี ปานแก้ว
   
 
 

Visitor Number
5621941
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]