ตำบล ทาขุมเงิน อำเภอ แม่ทา  จังหวัด ลำพูน

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกนที บุญมากาศ
 ชื่อปลัด อปท. นายชินวัตร นิลบรรพต
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทาขุมเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน
 ตำบล ทาขุมเงิน
 อำเภอ แม่ทา
 จังหวัด ลำพูน
 รหัสไปรษณีย์ 51170
 เบอร์โทร 053-506080
 เบอร์แฟกซ์ 053-506080
 ชื่อผู้รายงาน นายศุภชัย เรืองศิริ หัวหน้าส่วนโยธา
   
 
 

Visitor Number
5621985
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]