ตำบล ทุ่งเสลี่ยม อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม  จังหวัด สุโขทัย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. ดาบตำรวจสมบูรณ์ ฝั้นสกุล
 ชื่อปลัด อปท. นางชนิตา ศรีธนกุล
 ที่อยู่ อปท. 88 หมู่ที่ 8 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเสลี่ยม
 ตำบล ทุ่งเสลี่ยม
 อำเภอ ทุ่งเสลี่ยม
 จังหวัด สุโขทัย
 รหัสไปรษณีย์ 64150
 เบอร์โทร 055-615660
 เบอร์แฟกซ์ 055-659027
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวณัชชา กิตติขจร
   
 
 

Visitor Number
5621950
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]