ตำบล เกาะตาเลี้ยง อำเภอ ศรีสำโรง  จังหวัด สุโขทัย

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเฉลย อินสุวรรณ
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตาเลี้ยง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย
 ตำบล เกาะตาเลี้ยง
 อำเภอ ศรีสำโรง
 จังหวัด สุโขทัย
 รหัสไปรษณีย์ -
 เบอร์โทร 055-682165
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นายเฉลย อินสุวรรณ
   
 
 

Visitor Number
5622147
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]