ตำบล พราน อำเภอ ขุนหาญ  จังหวัด ศรีสะเกษ

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายปริน วิลา
 ชื่อปลัด อปท. นายพินัย แสนปลื้ม
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพราน หมู่ที่ 2 ตำบลพราน
อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 ตำบล พราน
 อำเภอ ขุนหาญ
 จังหวัด ศรีสะเกษ
 รหัสไปรษณีย์ 33150
 เบอร์โทร 045-657125
 เบอร์แฟกซ์ 045-657125
 ชื่อผู้รายงาน นายพินัย แสนปลื้ม
   
 
 

Visitor Number
5622141
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]