ตำบล ทุ่งนุ้ย อำเภอ ควนกาหลง  จังหวัด สตูล

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายมนัส มรรคาเขต
 ชื่อปลัด อปท. นายสถาพร สุวรรณมณี
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนุ้ย หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ.สตูล
 ตำบล ทุ่งนุ้ย
 อำเภอ ควนกาหลง
 จังหวัด สตูล
 รหัสไปรษณีย์ 91130
 เบอร์โทร 074-740289
 เบอร์แฟกซ์ 074-740289 ต่อ 101
 ชื่อผู้รายงาน นายสันติภาพ ปังหลีเส็น หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ
   
 
 

Visitor Number
5622123
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]