ตำบล เทพคีรี อำเภอ นาวัง  จังหวัด หนองบัวลำภู

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายยุทธชัย คูณเมือง
 ชื่อปลัด อปท. นายธีระชัย ดีแสน
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
6 หมู่ที่ 3 ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 ตำบล เทพคีรี
 อำเภอ นาวัง
 จังหวัด หนองบัวลำภู
 รหัสไปรษณีย์ 39170
 เบอร์โทร 042-004444
 เบอร์แฟกซ์ 042-004444
 ชื่อผู้รายงาน นายยุทธชัย คูณเมือง
   
 
 

Visitor Number
5622109
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]