ตำบล เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอ เมือง  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายปราโมทย์ ศรีสมโภชน์
 ชื่อปลัด อปท. นายวรรณพงษ์ ขจรศักดิ์สิริกุล
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลขุนทะเล
25 หมู่ที่ 4 ถนนสุราษฎร์-นาสาร อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
 ตำบล เทศบาลตำบลขุนทะเล
 อำเภอ เมือง
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์ 84100
 เบอร์โทร 077-211691
 เบอร์แฟกซ์ 077-211691
 ชื่อผู้รายงาน นายจาริยะ เพชรเชนทร์
   
 
 

Visitor Number
5622097
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]