ตำบล เทศบาลตำบลพรุพี อำเภอ บ้านนาสาร  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสมคิด ดำฉวาง
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวกนกณัฐ อนุพงศ์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี หมู่ที่ 4 ตำบลพรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 ตำบล เทศบาลตำบลพรุพี
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์ 84270
 เบอร์โทร 077-380584
 เบอร์แฟกซ์ 077-380584 ต่อ 18
 ชื่อผู้รายงาน นายศุภวัฒน์ ทองมาก
   
 
 

Visitor Number
5622084
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]