ตำบล ลำพูน อำเภอ บ้านนาสาร  จังหวัด สุราษฎร์ธานี

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเสกศรรณ กาโห
 ชื่อปลัด อปท. นายปรีชา เนื่องเกตุ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน 99/9 หมู่ที่ 3 ตำบลลำพูน
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ตำบล ลำพูน
 อำเภอ บ้านนาสาร
 จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 รหัสไปรษณีย์ 84120
 เบอร์โทร 077-450376
 เบอร์แฟกซ์ 077-450376
 ชื่อผู้รายงาน นายปรีชา เนื่องเกตุ
   
 
 

Visitor Number
5622075
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]