ตำบล บ้านดง อำเภอ แม่เมาะ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายรู้ จันทะคุณ
 ชื่อปลัด อปท. นางสานวลศรี ยอยยิ้ม
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ตำบลบ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
 ตำบล บ้านดง
 อำเภอ แม่เมาะ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52220
 เบอร์โทร 055009820
 เบอร์แฟกซ์ 055009819
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวณภัทร หวันแก้ว
   
 
 

Visitor Number
5570558
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]