ตำบล เมืองมาย อำเภอ แจ้ห่ม  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายไสว ลาภเกิด
 ชื่อปลัด อปท. นายพิทักษ์ ดีมาก ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองมาย 208 หมู่ที่ 5 ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
 ตำบล เมืองมาย
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52120
 เบอร์โทร 081-8858680
 เบอร์แฟกซ์ -
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวเกตุสุดา ด่านอินถา
   
 
 

Visitor Number
5289982
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]