ตำบล เทศบาลตำบลบ้านสา อำเภอ แจ้ห่ม  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายนภปนนท์ สุรินทร์โท
 ชื่อปลัด อปท. นายสหัสทัย เพชรรัตน์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสา 120 หมู่ที่ 5 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 ตำบล เทศบาลตำบลบ้านสา
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52120
 เบอร์โทร 054-369757
 เบอร์แฟกซ์ 054-369999
 ชื่อผู้รายงาน นายนภปนนท์ สุรินทร์โท
   
 
 

Visitor Number
5621949
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]