ตำบล ปงดอน อำเภอ แจ้ห่ม  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายณรงค์ ไปเร็ว
 ชื่อปลัด อปท. นายนิพนธ์ สนั่นเอื้อ
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปงดอน อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
 ตำบล ปงดอน
 อำเภอ แจ้ห่ม
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52120
 เบอร์โทร 054834654 , 054834669
 เบอร์แฟกซ์ 054834654
 ชื่อผู้รายงาน ส.ต.อ.นิพนธ์ สนั่นเอื้อ
   
 
 

Visitor Number
5328850
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]