ตำบล แม่ถอด อำเภอ เถิน  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายปกรณ์ วงศ์มณีวรรณ
 ชื่อปลัด อปท. ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด อ.เถิน จ.ลำปาง
 ตำบล แม่ถอด
 อำเภอ เถิน
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52160
 เบอร์โทร 054-214040
 เบอร์แฟกซ์ 054-214039
 ชื่อผู้รายงาน ว่าที่ ร.ต.พิสิทธิ์ พิรุณกล
   
 
 

Visitor Number
5293682
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]