ตำบล แม่กัวะ อำเภอ สบปราบ  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุรินทร์ ฉิมพลี
 ชื่อปลัด อปท. นายสุรินทร์ ฉิมพลี
 ที่อยู่ อปท. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กัวะ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่กัวะ อ.สบปราบ จ.ลำปาง
 ตำบล แม่กัวะ
 อำเภอ สบปราบ
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52170
 เบอร์โทร 054-242034,054-242035
 เบอร์แฟกซ์ 054-242035
 ชื่อผู้รายงาน นายสุรินทร์ ฉิมพลี
   
 
 

Visitor Number
5623290
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]