ตำบล แม่ตีบ อำเภอ งาว  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายชนชาย ใจหล้า
 ชื่อปลัด อปท. ว่าง
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลแม่ตีบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่ตีบ อ.งาว จ.ลำปาง
 ตำบล แม่ตีบ
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52110
 เบอร์โทร 054-831079, 088-5478509
 เบอร์แฟกซ์ 054-831078
 ชื่อผู้รายงาน นายศุปชัข ดาราเรือง
   
 
 

Visitor Number
5622038
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]