ตำบล บ้านหวด อำเภอ งาว  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเทพรัตน์ สิทธิวงค์
 ชื่อปลัด อปท. นายสำเริง ยาสมุทร
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง
 ตำบล บ้านหวด
 อำเภอ งาว
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52000
 เบอร์โทร 054-209590
 เบอร์แฟกซ์ 054-209590
 ชื่อผู้รายงาน นายเฉลิมชัย สร้อยนาค
   
 
 

Visitor Number
5328466
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]