ตำบล เทศบาลตำบลศาลา อำเภอ เกาะคา  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายบุญธรรม พรหมปลูก
 ชื่อปลัด อปท. นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลศาลา
เลขที่ 498 หมู่ที่ 2 ถนนศาลาไชย-ม่อนแสนศรี ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
 ตำบล เทศบาลตำบลศาลา
 อำเภอ เกาะคา
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52130
 เบอร์โทร 0-5428-2346 ต่อ 101
 เบอร์แฟกซ์ 0-5428-2346 ต่อ 107
 ชื่อผู้รายงาน นางอัญชลี ฤทธิ์ประภา
   
 
 

Visitor Number
5622031
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]