ตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาว อำเภอ ห้างฉัตร  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายพงษ์ศักดิ์ แก้วปินตา
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองยาว ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
 ตำบล เทศบาลตำบลเมืองยาว
 อำเภอ ห้างฉัตร
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52190
 เบอร์โทร 0-5434-3298
 เบอร์แฟกซ์ 054-343298 ต่อ 16
 ชื่อผู้รายงาน นายพงษ์เทพ บุญเกิด
   
 
 

Visitor Number
5621958
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]