ตำบล แม่พริก อำเภอ แม่พริก  จังหวัด ลำปาง

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายไกรวิชญ์ ปัญญาชัย
 ชื่อปลัด อปท. -
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก 422 หมู่ที่ 1 ตำบลแม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง
 ตำบล แม่พริก
 อำเภอ แม่พริก
 จังหวัด ลำปาง
 รหัสไปรษณีย์ 52180
 เบอร์โทร 054-299682
 เบอร์แฟกซ์ 054-299452
 ชื่อผู้รายงาน นายไกรวิชย์ ปัญญาชัย
   
 
 

Visitor Number
5622078
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]