ตำบล เทศบาลตำบลไม้งาม อำเภอ เมืองตาก  จังหวัด ตาก

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายไพศาล ชมภู
 ชื่อปลัด อปท. นายสมเกียรติ คฤหะมาน
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลไม้งาม 99/9 หมู่ที่ 1
 ตำบล เทศบาลตำบลไม้งาม
 อำเภอ เมืองตาก
 จังหวัด ตาก
 รหัสไปรษณีย์ 63000
 เบอร์โทร 055-513301
 เบอร์แฟกซ์ 055-516384
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวอิสรีย์ ตะเภา
   
 
 

Visitor Number
5569748
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]