ตำบล วังประจบ อำเภอ เมืองตาก  จังหวัด ตาก

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายเสน่ห์ น่วมนวล
 ชื่อปลัด อปท. นางวิรวัลย์ ธนะไชย
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ 124 ถนนวังประจบ-พรานกระต่าย อ.เมือง จ.ตาก
 ตำบล วังประจบ
 อำเภอ เมืองตาก
 จังหวัด ตาก
 รหัสไปรษณีย์ 63000
 เบอร์โทร 055-891552 ต่อ 11
 เบอร์แฟกซ์ 055-891552 ต่อ 12
 ชื่อผู้รายงาน นายเสน่ห์ น่วมนวล
   
 
 

Visitor Number
5331359
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]