ตำบล เกาะตะเภา อำเภอ บ้านตาก  จังหวัด ตาก

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะตะเภา อ.บ้านตาก จ.ตาก
 ตำบล เกาะตะเภา
 อำเภอ บ้านตาก
 จังหวัด ตาก
 รหัสไปรษณีย์ 63120
 เบอร์โทร 055-898-232
 เบอร์แฟกซ์ 055-898-232
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวแสงเทียน แก้วกล้า
   
 
 

Visitor Number
5290005
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]