ตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอ บ้านตาก  จังหวัด ตาก

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายกำจัด นิลจันทร์
 ชื่อปลัด อปท. นางสาวพนมวรรณ นันตาดี
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ ตำบลทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก
 ตำบล เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ
 อำเภอ บ้านตาก
 จังหวัด ตาก
 รหัสไปรษณีย์ 63120
 เบอร์โทร 055-555315 - 6
 เบอร์แฟกซ์ 055-555315 - 6 ต่อ 12
 ชื่อผู้รายงาน นางสาวพนมวรรณ นันตาดี
   
 
 

Visitor Number
5621976
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]