ตำบล วังหมัน อำเภอ สามเงา  จังหวัด ตาก

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวิฑูรย์ ภู่ชินาพันธ์
 ชื่อปลัด อปท. พ.อ.อ.มานพ หลั่งสิโย
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน หมู่ที่ 1 ตำบลวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก
 ตำบล วังหมัน
 อำเภอ สามเงา
 จังหวัด ตาก
 รหัสไปรษณีย์ 63130
 เบอร์โทร 055-500028
 เบอร์แฟกซ์ 055-500028
 ชื่อผู้รายงาน นายนอม บุญมา พ.อ.อ.มานพ หลั่งสิโย นายรัฐธรรมนูญ ลินำ รองนายก
   
 
 

Visitor Number
5570397
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]