ตำบล เทศบาลตำบลสีมามงคล อำเภอ ปากช่อง  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายวิโรจน์ ศรีสังข์
 ชื่อปลัด อปท. นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์
 ที่อยู่ อปท. สำนักงานเทศบาลตำบลสีมามงคล 44 ม.7 ถนนมิตรภาพ ตำบลกลางดง
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
 ตำบล เทศบาลตำบลสีมามงคล
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30320
 เบอร์โทร 044-361444
 เบอร์แฟกซ์ 044-361724
 ชื่อผู้รายงาน นายวุฒินันท์ ครุตรารักษ์
   
 
 

Visitor Number
5622017
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]