ตำบล คลองม่วง อำเภอ ปากช่อง  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายประทีป เรืองเกษม
 ชื่อปลัด อปท. นายปวริศ บุดสาเดช
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 ตำบล คลองม่วง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30130
 เบอร์โทร 044-249046, 044-249694
 เบอร์แฟกซ์ 044-249046, 044-249694 ต่อ 107
 ชื่อผู้รายงาน นายประทีป เรืองเกษม
   
 
 

Visitor Number
5331370
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]