ตำบล หนองน้ำแดง อำเภอ ปากช่อง  จังหวัด นครราชสีมา

รายละเอียด อปท.ของท่าน
  ชื่อนายก อปท. นายสุทิน บางประสิทธิ์
 ชื่อปลัด อปท. นายวิชิต อกอุ่น
 ที่อยู่ อปท. ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำแดง ถนนธนะรัชต์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 ตำบล หนองน้ำแดง
 อำเภอ ปากช่อง
 จังหวัด นครราชสีมา
 รหัสไปรษณีย์ 30130
 เบอร์โทร 044-365412
 เบอร์แฟกซ์ 044-328369
 ชื่อผู้รายงาน นายสุทิน บางประสิทธิ์
   
 
 

Visitor Number
5569791
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ::
75/10 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร.0-2202-3554, 0-2202-3557 โทรสาร.0-2202-3555
[ที่ตั้งกรมฯ]